V této souvislosti si FAČR dovoluje vyzvat všechny své členy, pokud mají jakékoliv návrhy na změny předpisů, aby neváhali a zaslali je na e-mailovou adresu hendrich@fotbal.cz, a to do 31. března 2024.

Legislativní rada FAČR se bude všemi návrhy zabývat, vyhodnocovat je a následně předloží předpisy Výkonnému výboru FAČR.

O konečné verzi novelizovaných předpisů bude FAČR informovat v sekci Novelizace předpisů, kde jsou vždy zdůrazněny veškeré proběhlé změny (více zde).

Současně tímto FAČR připomíná, že na základě rozhodnutí Výkonného výboru FAČR byla ustavena Pracovní skupina pro novelizaci Přestupního řádu FAČR, který projde několika výraznými změnami s účinností už od 1. června 2024.

O všech změnách budou členové včas informováni prostřednictvím webu FAČR.

Foto ilustrační, autor AI