Vážení kolegové sekretáři a členové STK,

IT oddělení upravilo na žádost vedení FAČR stávající IS systém tak, aby Vám usnadnil práci se soutěžemi a zároveň zjednodušil a zpřesnil výpočet dotací pro OFS a KFS.

K tomu je nezbytné dodržovat přesné rozdělení jednotlivých kategorií soutěží - kde došlo k doplnění písmen tak, aby všechny poháry a různé ligy, jak na OFS a KFS, tak i na ŘK a FAČR byly správně zařazeny.

Dalšími požadavky jsou "Generování zápasů jednotlivých soutěží bez Volného losu" a "Doplnění nulového sazebníku pro soutěže bez rozhodčích."

Ke všem těmto bodům byl vypracován návod, který byl rozeslán interní e-mailovou komunikací.

Děkujeme za spolupráci