Sekretariát FAČR

Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 - Strahov  IČ: 00406741
tel: 233 029 111  DIČ: CZ00406741 
fax: 233 353 107 Číslo datové schránky: s8cbspf
Recepce FAČR
tel: +420 233 029 111
e-mail: recepce@fotbal.cz
Členství, registrace hráčů
tel: +420 233 029 233
e-mail: clenstvi@fotbal.cz
Profesionální smlouvy a domácí přestupy profesionálů
tel: +420 233 029 122
e-mail: registrace@fotbal.cz, domaciprestupy@fotbal.cz
Mezinárodní přestupy profesionálů
tel: +420 233 029 139
e-mail: mezinarodniprestupy@fotbal.cz
Domácí přestupy amatérů  
tel: +420 233 029 122
e-mail: registrace@fotbal.cz, domaciprestupy@fotbal.cz
Platby rozhodčích a klubů
tel: +420 233 029 132
e-mail: finance@fotbal.cz
Mezinárodní přestupy amatérů, schvalování fotografií
tel: +420 233 029 232
e-mail: mezinarodniprestupy@fotbal.cz
Platby za volné přestupy 
tel: +420 233 029 220
e-mail: finance@fotbal.cz

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.