Novelizace Evidenčního a registračního řádu FAČR souvisí se spuštěním první části nového informačního systému FAČR Naše ISko v lednu 2024 (více ke spuštění nové verze informačního systému zde

Vzhledem k postupnému spouštění jednotlivých funkcionalit je prozatím zvolena úsporná varianta novelizace formou rozšíření výkladového ustanovení a úpravy přechodného ustanovení, které umožňuje využití Našeho ISka pro určité úkony vyplývající z Evidenčního a registračního řádu FAČR (změna v § 2 odst. 1 písm. dd), § 16 odst. 1, 6, 8 a 9 a § 62 odst. 8).

Nad rámec výše uvedeného se uvádí do praxe též Valnou hromadou schválená úprava výše členských příspěvků (změna v § 16 odst. 7).   

Níže naleznete jak verzi se změnami v revizích, tak verzi Evidenčního a registračního řádu FAČR platnou a účinnou od 1. 1. 2024.

Složka dokumentů