Změny Evidenčního a registračního řádu se týkají:

  • provázání změn v číslování ustanovení i terminologie s již schváleným Přestupním řádem FAČR (odkaz na článek);
  • zakotvení principu z nového informačního systému Naše ISko týkajícího se zjednodušené obnovy členství bez nutnosti vyplňovat novou přihlášku u těch, kteří pozbyli členství a do FAČR se po delší době vrací - § 16 odst. 10;
  • úprava dvou postupů týkající se Přestupním řádem FAČR nově vytvořených typů přestupů - § 24 odst. 16 a § 25 odst. 14.

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů