Změny Evidenčního a registračního řádu se týkají:

  • změny formátu psaní částek v souladu se zavedenou praxí tvorby legislativních textů (např. místo 1.000,- Kč nově 1 000 Kč);
  • úpravy přeplatků členských příspěvků, kdy doposud bylo nutné k vrácení přeplatků vyzývat členy a následně rozhodovat Výkonným výborem o použití zbývající částky, nově tak bude tento postup pevně stanoven předpisem;
  • stanovení spodního věkového limitu pro registraci hráče, která sice doposud existovala v praxi, avšak bez odpovídající úpravy v předpisech, nadále tak platí, že žádná věková hranice pro členství neexistuje, nicméně hráčem se člen může stát až v 5 letech;
  • zavedení povinnosti aktualizace fotografií hráčů k předejití stavu, kdy dospělí hráči mají v informačním systému dětské fotografie, čímž je znemožněna případná kontrola totožnosti dle Soutěžního řádu FAČR. 

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů