Přestupní řád je doplněn o výsledek tzv. sociálního dialogu, na kterém se ve vztahu k profesionálním smlouvám podílela FAČR, ČAFH a LFA.

Změny Přestupního řádu se týkají:

  • detailnější úpravy práv a povinností klubů a hráčů v jejich vzájemném smluvním vztahu;
  • navázání minimální odměny hráče u ligové profesionální smlouvy na minimální mzdu při určení odlišných pravidel pro dorostenecké hráče;
  • odlišné úpravy standardní profesionální smlouvy udělované především kluby 3. ligy a níže;
  • dílčích úpravy v § 7 odst. 2 písm. c) a § 27 odst. 5.

Co se týče všech změn týkajících se profesionálních smluv, je nutné zdůraznit, že účinnost pravidel není okamžitá a vše s výjimkou minimální výše odměny bude povinné použít až od 1. 1. 2025. Více je účinnost jednotlivých ustanovení upravena přechodným ustanovením.

FAČR dále na základě novelizace Přestupního řádu vydá nové vzorové profesionální smlouvy (ligovou i standardní), která budou v součinnosti s ČAFH a LFA zveřejněny v nejbližších dnech.

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů