Změny Procesního řádu se týkají:

  • změny formátu psaní pokut v souladu se zavedenou praxí tvorby legislativních textů (např. místo 1.000,- Kč nově 1 000 Kč);
  • zavedení možnosti stran vzdát se práva na konání ústního jednání, přičemž navrhovatel může tento projev vůle vyjádřit v rámci návrhu; odpůrce může být vyzván, aby v rámci odpovědi na návrh uvedl, zda s návrhem nekonat ústní jednání souhlasí;
  • zavedení možnosti osvobození od poplatku za rozhodčí řízení v případech hodných zvláštního zřetele, především proto, aby nebyl žádným způsobem omezen přístup ke Sboru rozhodců u těch sociálně zranitelnějších hráčů. 

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů