Nad rámec změn v Soutěžním řádu mládeže a žen, které již byly přijaty minulý měsíc (více zde), vyvstala potřeba ještě dvou zpřesňujících úprav, které se týkají:

  • zavedení povinnosti soupisek u družstev U15 a U14 (resp. U13 a U12) hrajících celorepublikové soutěže a zároveň stejným družstvem i krajské soutěže tak, aby bylo zamezeno neúměrnému posilování krajských a okresních družstev z ligových a divizních družstev stejného klubu;
  • umožnění varianty 8+1 u soutěží mladších žáků.

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů