Fotbalová asociace ČR (FAČR) zastává klíčovou roli v organizaci, rozvoji, podpoře a řízení fotbalu v Česku, a to na všech úrovních – od profesionálního fotbalu po ten amatérský, od mládežnických kategorií až po ty veteránské. 

Pro tyto potřeby má rozvinutou vlastní strukturu, soustavu soutěží a také propracovaný systém rozvoje hráčů, zejména mládeže, ale také trenérů, rozhodčích a dalších důležitých odborníků. Asociace se rovněž zaměřuje na propagaci fotbalu a podporu fanoušků. 

FAČR registruje přibližně 358 tisíc členů a necelých 3 500 klubů. Fotbal je tak dlouhodobě nejrozšířenějším, nejpopulárnějším a nejsledovanějším sportem v Česku.

A také velmi tradičním! Vždyť se může pochlubit více než 120letou historií prostoupenou mnoha úspěchy včetně dvou stříbrných medailí z mistrovství světa, titulu mistrů Evropy, zlata z olympijských her, dvou držitelů Zlatého míče (Josef Masopust a Pavel Nedvěd) a spousty dalších sportovních úspěchů.

FAČR byla založena v roce 1901, od roku 1907 je členem FIFA a od roku 1954 také UEFA.

V orgánech obou vrcholných federací měla – a stále má – významné zastoupení, a je vnímána jako spolehlivý partner. V roce 2023 se Petr Fousek stal po více než dvaceti letech dalším Čechem, který byl zvolen do Výkonného výboru UEFA, čímž fotbalová asociace posílila své možnosti, jak může pozitivně ovlivňovat fotbal doma i v zahraničí. 

Asociace hraje také zásadní roli v českém sportovním prostředí. Je členem České unie sportu a Českého olympijského výboru, a ve výkonných výborech obou zastřešujících organizací je zastoupena svým předsedou. Mimo to je relevantním partnerem pro státní instituce, především Národní sportovní agenturu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ale také pro jiné sportovní svazy a organizace.

Aby mohla všechny tyto činnosti plnit, má asociace rozvinutou vlastní strukturu. Jejím nejvyšším orgánem je Valná hromada FAČR, kterou tvoří delegáti dle Stanov FAČR a která činí nejzásadnější rozhodnutí. Volí také členy dalších orgánů asociace, například Výkonného výboru FAČR.

Ten je statutárním orgánem asociace, který řídí činnost FAČR v období mezi valnými hromadami. Výkonný výbor má dvanáct členů včetně svého předsedy se čtyřletým funkčním obdobím. 

V rámci fotbalové struktury má FAČR své pobočné spolky – 14 krajských fotbalových svazů a 76 okresních fotbalových svazů, které organizují regionální fotbalové soutěže v Česku a jejichž stanovy musí být v souladu se Stanovami FAČR.

Mužský profesionální fotbal, konkrétně první a druhou ligu (aktuálně FORTUNA:LIGU a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU) pak od roku 2016 řídí Ligová fotbalová asociace, kterou tvoří přímo kluby. Ty jsou tak zodpovědné za organizaci obou soutěží. FAČR se na činnosti dvou nejvyšších domácích ligových soutěží podílí například prostřednictvím Komise rozhodčích nebo Etické komise. 

Činnost FAČR je rozsáhlá, a vyžaduje tak organizované, strategické a přehledné řízení. A to ještě navíc v souladu s fotbalovými standardy sdružuje asociace i futsal a plážový fotbal, které mohou už ze své podstaty převzít významnou část zavedených postupů fotbalové asociace.

Základní údaje

  • Založeno: 1901
  • Vstup do FIFA/UEFA: 1907/1954

Počet členů: 358 436

  • Muži (nad 18 let): 165 042
  • Muži (do 18 let): 171 412
  • Ženy (nad 18 let): 5 936
  • Dívky (do 18 let): 16 045

Největší úspěchy: 

MS 1934 Itálie – 2. místo; ME 1960 Francie – 3. místo; MS 1962 Chile – 2. místo; OH 1964 Japonsko – 2. místo; ME 1973 U23 SSSR/ČSSR – 1. místo; ME 1976 Jugoslávie – 1. místo; ME 1980 Itálie – 3. místo; OH 1980 SSSR – 1. místo; ME 1996 Anglie – 2. místo; FIFA Konfederační pohár 1997 Saudská Arábie – 3. místo; ME 2000 U21 Slovensko – 2. místo; ME 2002 U21 Švýcarsko – 1. místo; ME 2004 Portugalsko – 3. místo; MS 2007 U20 Kanada – 2. místo; ME 2011 U21 Dánsko – 3. místo; ME 2012 Polsko a Ukrajina – čtvrtfinále; ME 2020 – čtvrtfinále.