Organizační struktura Fotbalové asociace České republiky byla schválena na zasedání VV FAČR 28. června 2022.