„Definitivně se prokázalo, že asociace jako taková postupovala v dotačních řízeních v souladu se zákony. Pro nás se tak uzavírá jedna kapitola, která se otevřela ještě před příchodem současného vedení FAČR. Chtěl bych poděkovat nejenom našim obhájcům, ale také našemu zmocněnci v této věci prvnímu místopředsedovi asociace Jiřímu Šidliákovi,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

„FAČR byla shledána nevinnou, což samozřejmě vítáme, protože jsme tento názor měli od samého počátku procesu. Šlo o velmi dlouhé řízení, které bylo uzavřeno po více než sedmi letech od jeho zahájení. FAČR byla pravomocně očištěna, a český fotbal se tak může konečně zbavit této negativní nálepky,“ dodal 1. místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

Nepravomocná rozhodnutí nebude FAČR komentovat, neboť respektuje svrchované právo na odvolací proces.