Číslo účtu, kam lze zasílat poplatky za rozhodčí řízení: 9542332/0800. Variabilní symbol: 291