Oddělení komunikace a PR:
Petr Šedivý - ředitel
E-mail: sedivy@fotbal.cz

Oddělení logistiky a služeb:
Jiří Novák - ředitel
E-mail: novak@fotbal.cz

Oddělení právní:
Mgr. Jakub Rybka - ředitel
E-mail: rybka@fotbal.cz

Finanční oddělení:
Ing. Michal Šembera - ředitel
E-mail: sembera@fotbal.cz

Oddělení IT: 
PhDr. RNDr. Ing. Jaroslav Vacek Ph.D. - ředitel
E-mail: vacek@fotbal.cz

Oddělení klubových licencí:
Stanislav Rýznar - ředitel
E-mail: ryznar@fotbal.cz

Úsek lidských zdrojů: 
Gabriela Petrů - hlavní mzdová účetní a personalistka
E-mail: pelikanova@fotbal.cz