Oddíl TJ Přeštice následně své A-mužstvo mužů přihlásil do divize. FK ROBSTAV zároveň právo účastnit se soutěže ČFL ztratil.

Dne 26. 6. 2024 bylo ovšem FAČR doručeno usnesení Městského soudu v Praze o nařízení předběžného opatření, kterým se FAČR ukládá povinnost zařadit FK ROBSTAV do rozlosování soutěže ČFL A na aktivu konaném dne 27. 6. 2024.

V souladu s rozhodnutím soudu je tak FAČR povinna do šestnáctičlenné soutěže prozatímně doplnit sedmnácté družstvo (FK ROBSTAV) s tím, že není jisté, zda a kdy bude rozhodnuto o odvolání proti tomuto usnesení soudu, kterému se FAČR pochopitelně bude aktivně bránit tak, aby bylo potvrzeno rozhodnutí VV FAČR ze dne 12. 6. 2024.

V úvahu přicházela tři možná řešení:

  1. Uvolnit pro FK ROBSTAV místo v ČFL A přeřazením jednoho družstva do divize (a z divize do kraje) - hrálo by se v šestnácti s tím, že v případě zrušení předběžného opatření by došlo k vyloučení FK ROBSTAV a následně by se dohrávala soutěž v patnácti.
  2. Doplnit do ČFL A pouze FK ROBSTAV - hrálo by se v sedmnácti s tím, že v případě zrušení předběžného opatření by došlo k vyloučení FK ROBSTAV a následně by se dohrávala soutěž v šestnácti. 
  3. Doplnit do ČFL A vedle FK ROBSTAV ještě osmnácté družstvo s tím, že v případě zrušení předběžného opatření by došlo k vyloučení FK ROBSTAV a soutěž se bude dohrávat v sedmnácti družstvech. Pro doplnění do ČFL A bude využito institutu doplňování podle Soutěžního řádu FAČR a doplní se příslušná divize i navazující soutěže.

Řešení 1 by negativně zasáhlo do práv klubu, který se legitimně kvalifikoval do soutěže ČFL A, a rozhodnutím soudu, respektive ŘKČ, by nyní musel být přeřazen do divize a další do kraje. 

Řešení 2 by s sebou neslo potíž v tom, že by soutěž začínala v sedmnácti družstvech a vždy by tak stálo jedno družstvo. Po zrušení předběžného opatření a vyloučení FK ROBSTAV ze soutěže by následně každé kola stála dvě družstva.

Řešení 3 je tak nejšetrnější k právům klubů a současně konformní se Soutěžním řádem FAČR, kdy se soutěž nalosuje s osmnácti družstvy a v případě zrušení předběžného opatření a následného vyloučení FK ROBSTAV ze soutěže by v každém kole nehrálo jen jedno družstvo. Současně však žádné družstvo nepřijde k újmě ve smyslu upření legitimní účasti v soutěži a sestupový klíč bude upraven tak, že ze soutěže ČFL A bude v soutěžním ročníku 2024/2025 sestupovat o dvě družstva více (resp. o jedno v případě, že FK ROBSTAV soutěž nedohraje). Počet družstev se tak pro soutěžní ročník 2025/2026 opět srovná. 

Jedná se o zcela výjimečnou situaci, kdy je FAČR povinna ve velmi krátkém čase reagovat na rozhodnutí soudu a splnit povinnosti v něm uvedené. Řešení 3 zároveň není v rozporu se Soutěžním řádem FAČR a ze soutěžního a sportovního hlediska dává největší smysl.

Ustanovení § 6 odst. 3 Soutěžního řádu FAČR sice omezuje možnosti zasahování řídících orgánů (v tomto případě ŘKČ) do rozpisů soutěží, přičemž dané ustanovení je v Soutěžním řádu FAČR z toho důvodu, aby nebyla porušována legitimní očekávání účastníků soutěží. 

Řešení 3 ovšem nezasahuje do rozpisu soutěže k soutěžnímu ročníku 2023/2024, ale na základě vzniklé situace pouze byl nucen upravit postupový klíč a podle toho nastavit i postupový a sestupový klíč ročníku 2024/2025. Toto řešení, které přijala svým rozhodnutím učiněným per rollam ŘKČ dne 26. 6. 2024 zasáhne co nejméně do práv účastníků soutěží.

Nad rámec výše uvedeného je nezbytné uvést, že FK ROBSTAV má v současné době své sídlo v Plzni, aktuálně nedisponuje žádným družstvem mládeže a jako hrací plochu má nahlášeno hřiště v Kamenném Újezdu u Nýřan, na kterém se v posledním ročníku hrála okresní III. třída. ŘKČ tak bude důsledně kontrolovat dodržování všech povinností účastníka ČFL i před rozhodnutím o odvolání proti předběžnému opatření.

Jednomyslné rozhodnutí VV ze dne 12. 6. 2024 bylo učiněno na základě odborného stanoviska Právního oddělení FAČR, které je i nadále přesvědčeno o správnosti tohoto jediného možného postupu, a tedy je i přesvědčeno, že FAČR u Vrchního soudu s odvoláním proti usnesení o nařízení předběžného opatření uspěje. Zároveň je nutné zmínit, že nejde o situaci, která by se nedala očekávat, FK ROBSTAV avizoval, že využije veškeré dostupné právní prostředky, jak rozhodnutí VV zvrátit, FAČR by však měl postupovat tak, aby dodržel jednak příslušná rozhodnutí soudu, ale především vlastní rozhodnutí a předpisy.