Licence pro televizní vysílání utkání Poháru FAČR na území České republiky a licence na streaming utkání Poháru FAČR pro účely kurzového sázení na území České republiky jsou soutěženy na dobu následujících pěti sezon, počínaje ročníkem 2024/25 a konče ročníkem 2028/29. 

FAČR by tímto způsobem chtěla oslovit subjekty, ať už přímo z České republiky, či ze zahraničí, a žádá je o případné vyjádření zájmu. S ohledem na úzkou propojenost a dlouhodobou spolupráci mezi Ligovou fotbalovou asociací (LFA) a FAČR jsou tato výběrová řízení v mnoha ohledech podobná těm, která uspořádala LFA ve vztahu ke svým soutěžím, proto by pro část uchazečů nemělo být obtížné zorientovat se v procesu těchto výběrových řízeních. I přes vědomí výše uvedeného FAČR vyzývá i subjekty, které neparticipovaly na výběrových řízeních uspořádaných ze strany LFA, aby případně vyjádřily zájem zde.

Jediným hodnotícím kritériem pro vyhodnocení vítěze je nabízená cena. Soutěž je koncipována jako dvoukolová a lhůta pro podání nabídek do prvního kola soutěže byla stanovena do 17. června 2024.

Soutěžní podmínky jsou k dispozici na homepage www.fotbal.cz. Závazné vzory návrhů smluv pak obdrží každý zájemce, který o to v souladu s výzvou k podání nabídek FAČR požádá a který uzavře s FAČR  Smlouvu o ochraně důvěrných informací (NDA).

FAČR nebude až do ukončení soutěží jejich průběh komentovat ani poskytovat médiím žádná další vyjádření. 

Související dokumenty

Soutěž o práva na televizní vysílání Poháru FAČR

Soutěž o práva na streaming Poháru FAČR pro účely kurzového sázení