Materiály pro 11. řádnou Valnou hromadu SFČR najdete v přiložených dokumentech: 

 

Přehled platných kandidatur k 11. řádné Valné hromadě 1.4.2023 bude k dispozici po ukončení lhůty pro podání, která je stanovena do 10.3.2023 k rukám sekretáře SFČR Jana Novotného