Akademická reprezentace ČR ve futsale je tvořena většinou ve dvouletém cyklu – před konáním AMS. Vysílacím orgánem je ČAUS, která spolupracuje s Komisí futsalu FAČR. Reprezentovat mohou hráči (hráčky), kteří: splňují kritéria ČAUS i FISU pro danou akci;  budou vybráni jmenovaným trenérem akademické reprezentace pro danou akci; budou schváleni ČAUS, FAČR.  Do roku 2016 byla ČR reprezentována družstvem mužů, ale je snahou ČAUS i FAČR v budoucnu sestavit i reprezentační družstvo žen.

Nejbližší akce

V roce 2022 se bude KF ČAUS ve spolupráci se SF FAČR zajistit účast družstva mužů AMS v Číně. Jako trenéři akademiků byli navrženi pp. Marek Kopecký, Martin Brůna (muži). V rámci nominačního procesu a přípravy týmů proběhnou 2-3 soustředění. Ženy se v tomto roce účastnit nebudou. 

Nominační kritéria platná pro muže i ženy

  1. Studenti splňující kritéria FISU, ČAUS pro AMS.
  2. Studenti musí být studenty VŠ nebo VOŠ ve věku 17 – 25 let v roce 2022 (narozeni mezi 1. 1. 1997 a 31. 12. 2004).
  3. Místa určená pro hráče/hráčku z týmu vítězů těchto AMČR - dle volby trenéra (podmínkou je, aby tento hráč/hráčka min. poslední 2 roky hrál 1. či 2. ligu ve futsale FIFA): z roku 2018 (1 místo muži), z roku 2019 (1 místo muži), z roku 2021 (1 místo muži). S ohledem na zrušené AMS v r. 2021 jsou pro rok brány v potaz i předchozí roky 2018 a 2019.
  4. Místa určená pro nejlepší týmy z Univerzitní futsalové ligy 2021 - minimálně 1 hráč z každého z těchto týmů bude pozván na reprezentační soustředění: VŠB TUO Ostrava, MUNI Brno, UJEP Ústí n. L.  
  5. Aktuální výkonnost dle názoru trenéra. 

Kontakty

Komise futsalu České asociace univerzitního sportu

Česká asociace univerzitního sportu

Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU)

Evropská federace univerzitního sportu (EUSA)