Zásadní informace z 12. řádné Valné hromady SFČR

Předsedajícím Valné hromady SFČR byl zvolen Lukáš Smitka, člen právního oddělení FAČR. Po úvodním přivítání předsedou SFČR Radkem Lobem, si vzal slovo hlavní host Valné hromady - předseda FAČR Petr Fousek.

Petr Fousek mluvil o přípravách a realizaci smlouvy FAČR a SFČR. Vyjádřil poděkování za vzájemné jednání a ujistil delegáty o finanční stabilizaci futsalu. 


V rámci programu Valné hromady byl schválen Jednací řád, její program i členové pracovních komisí. 

Předneseny byly zprávy volených orgánů a komisí SFČR. Vystoupili také členové Výkonného výboru SFČR, kteří informovali o své roční činnosti. 

Delegáti si také vyslechli rozsáhlou zprávu předsedy SFČR Radka Loba, který seznámil účastníky Valné hromady se všemi událostmi a tématy za uplynulý rok. 

Předseda Radek Lobo také seznámil plénum se zásadními body smlouvy FAČR a SFČR. 

Místopředsedkyně Petra Panchartková seznámila delegáty s hospodařením svazu a návrhem rozpočtu na rok 2024.

Vše bylo delegáty schváleno.


Na Valné hromadě vystoupil také člen Komise mládeže SFČR Petr Bořecký. Nejprve postupně poděkoval za spolupráci a podporu futsalové mládeže předsedovi svazu, členům Výkonného výboru SFČR a také reprezentačním trenérům A týmu a kategorie U17. Neopomenul ani na bývalé trenéry reprezentace Tomáše Neumanna a Vlastimila Bartoška, kterým poděkoval za účast reprezentace na mládežnických akcích Orla Řečkovice.

Valná hromada zamítla dva návrhy Petra Bořeckého týkající se krajských turnajů mládeže a přestupů v mládežnických kategorií s ohledem na mateřský klub. Problematikou se bude dál zabývat Komise mládeže SFČR.


Valná hromada schválila změnu Stanov Svazu futsalu v ČR. První navrhovanou změnou je pouze formální úprava pro potřeby elektronického informačního sytému, kdy se do Stanov zavádí pojem administrátora členského klubu. Ostatní změny v návaznosti na zavedení IS byli promítnuty do jednotlivých řádů, případně dalších předpisů SFČR, které na konci roku schválil Výkonný výbor. Další navrhovanou změnou je pak zanesení a přiznání statutu grémia 1. futsal ligy žen.


 

12. řádná Valná hromada SFČR (23.3.2024)

12. řádná Valná hromada SFČR (23.3.2024)