Akreditace lze provést na linku akreditace.fotbal.cz podle daných akreditačních podmínek.

Upozorňujeme, že uzávěrka akreditací je 23. května 2024 ve 23:59. Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel, v případě, že za Váš mediální dům tedy dorazí zástupce jiné než sportovní redakce, předejte si prosím informaci o vyhlášení akreditací.

O přidělení či zamítnutí akreditací budete informováni do 25. května 2024. Akreditace na Valnou hromadu je na jméno a je nepřenosná. Veškeré změny je nutno nahlásit nejpozději 48 hodin před konáním akce na mail: holubova@fotbal.cz.