Akreditace lze provést na linku https://akreditace.fotbal.cz/ podle daných akreditačních podmínek.

Upozorňujeme, že uzávěrka akreditací je 22. května 2024 ve 23:59. Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. O přidělení či zamítnutí akreditací budete informováni do 25. května 2024.