Fotbalový klub je právnická osoba (na amatérské úrovni právní formou spolek) založená za účelem organizace fotbalu. V čele fotbalového klubu stojí zpravidla jeho předseda nebo výbor, má ale také svou vlastní organizační struktury, včetně vedení klubu, trenérů, lékařů, manažerů a dalších pracovníků, kteří se starají o chod klubu a zajišťují jeho správné fungování, samozřejmě sem patří i hráči, trenéři a realizační týmy. 

Je však na nastavení každého klubu (formou vlastních stanov), zda se všechny tyto osoby stanou jeho členy a budou tak mít možnost ovlivňovat chod klubu. Fotbalový klub je financován z příspěvků hráčů, členských příspěvků členů, dotací NSA i samospráv a případného sponzoringu či reklamy. Aby se mohl fotbalový klub účastnit oficiálních soutěží organizovaných FAČR, musí se stát jejím členem.

Fotbalový klub je také organizace, která sdružuje hráče a fanoušky fotbalu s cílem soutěžit v různých ligách a turnajích. Fotbalový klub je základním prvkem fotbalového světa a jeho existence je nezbytná pro organizaci a provozování fotbalových zápasů na všech úrovních. Obvykle se skládá z řady týmů, které soutěží v různých věkových kategoriích a ligách. Každý tým má své vlastní hráče, trenéry a další členy, kteří se podílejí na tréninku a přípravě na zápasy. Fotbalový klub má také svou vlastní identitu a symboliku, včetně klubových barev, loga a hymny. Tyto prvky pomáhají vytvářet pocit sounáležitosti a loajality mezi hráči, fanoušky a členy klubu.

Fotbalový klub může být amatérský nebo profesionální, podle toho, zda jsou jeho hráči placení za své služby. Profesionální kluby obvykle mají větší finanční zdroje a lepší vybavení než amatérské kluby, což jim umožňuje soutěžit na vyšší úrovni. Kluby také mají svou vlastní infrastrukturu, jako jsou tréninková hřiště, stadiony, sportovní haly a další sportovní vybavení. Tyto zařízení slouží k tréninku hráčů a pořádání domácích zápasů.

Fotbalové kluby jsou důležitým prvkem ve společnosti, protože přináší radost a zábavu fanouškům, sdružuje a spojuje komunity lidí ve městech, ale i v menších obcích a poskytuje příležitost pro mladé hráče rozvíjet své fotbalové dovednosti a talent. Celkově lze tedy říct, že fotbalový klub je nejen sportovní organizací, ale také společenským fenoménem, který má hluboké kořeny ve společnosti a který přináší radost a vášeň všem svým členům a fanouškům.