Základní informace

Hodnotící systém kvality klubů je nástroj pro objektivní zhodnocení činnosti fotbalových klubů dle jednotlivých kritérií (hráči, týmy, trenéři, infrastruktura, akce a aktivity, spolupracující subjekty). V každé oblasti klub získá hodnocení kvality, ze kterých následně systém vygeneruje certifikát s celkovým hodnocením dle získaných bodů.

Jaké stupně kvality máme?

  • Zlatá úroveň​ | Stříbrná úroveň​ | Bronzová úroveň​ | Grassroots úroveň

Kde hodnocení najdu? 

Jak hodnocení funguje

Certifikát kvality

Každý klub získá certifikát kvality, na kterém jsou znázorněny stupně kvality jednotlivých oblastí a celkový stupeň kvality klubu. Platnost certifikátu je vždy do konce aktuální sezóny, tedy k 30. 6., a minimálně 1x ročně je klub povinen údaje aktualizovat.