• GTM (kontakty)

  • ÚTV

Spolupráce trenérů v klubech a v regionu

  • Tvorba vazeb v mikroregionu

  • Organizace PU, turnajů 

  • Spolupráce s větším klubem v regionu

  • Partnerské kluby

  • Mapa klubů