Fotbalový klub na amatérské úrovni musí mít právní formu zapsaného spolku (z.s.). Založení spolku probíhá dle občanského zákoníku, spolek musí být zapsán do spolkového rejstříku a následně také do FAČR jako členský klub (viz návod).

Při výběru názvu spolku/fotbalového klubu je vhodné brát zřetel na tradiční názvy klubů, protože je nutné poznamenat, že přijetí fotbalového klubu do FAČR schvaluje svým usnesením.

V případě, že chce klub hrát oficiální soutěže, je nutné vyplnit přihlášku a podat ji na příslušný okresní fotbalový svaz – přihláška je dostupná na webu příslušného OFS.

Návod na založení nového klubu je možné prohlížet přímo na této stránce po přihlášení k účtu Microsoft.