Na čem mohou kluby a školy spolupracovat?

  • Vzájemné využívání sportovní infrastruktury a pomůcek (hřiště, tělocvičny, atd.)

  • Pravidelné sportovní akce pro školní děti (turnaje, dětské dny)

  • Organizace fotbalových festivalů v rámci akce Měsíc náborů

  • Udržování / zvyšování členské základny klubu

  • Vzájemná propagace činnosti a předávání informací (nástěnky, info rodičům, atd.)

  • Možnost zapojení učitelů tělesné výchovy do tréninku v klubech

  • Vzájemná metodická inspirace učitelů a trenérů