Sportovní centra mládeže (SCM) jsou společným projektem jednotlivých sportovních svazů (v našem případě FAČR) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. SCM jsou určena pro talentované sportovce studující na středních školách (dorostenecké kategorie) a svým účelem navazují na systém SpSM na základních školách. Na základě spolupráce mezi sportovním klubem majícím status SCM a středními školami a odbornými učilišti ve spádové oblasti umožňuje SCM talentovaným studentům adekvátní sportovní trénink vedený kvalifikovanými trenéry v době školního vyučování, kvalitní utkání na úrovni republikových soutěží. Významnou výhodou je spolupráce se školami, konzultace prospěchu a chování studentů s pedagogy.

Seznam SCM pro kalendářní rok 2023

  • Městský  fotbalový  klub Karviná
  • FC Táborsko akademie
  • SK Líšeň
  • FOTBAL TŘINEC
  • Slezský FC Opava
  • 1.SK Prostějov
  • Městský fotbalový klub Chrudim
  • Fotbalový klub DUKLA Praha spolek
  • 1.FK Příbram, fotbalová akademie