• Na trenérské licence FAČR C a UEFA C je možné se hlásit od 15 let se souhlasem zákonných zástupců