Vážení představitelé fotbalových klubů,

rozvoj a podpora fotbalu na všech jeho úrovních je zásadním posláním Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Dokládá to také fakt, který zmíněná témata definuje jako jedny ze svých nejvyšších priorit ve Strategickém plánu pro období let 2023 - 2027, schváleném 25. řádnou Valnou hromadou FAČR v červnu loňského roku. A jde také o důležitý závazek a jeden ze základních pilířů spolupráce mezi FAČR s Evropskou fotbalovou unií (UEFA), která v rámci svých dotačních programů významně podporuje všechny členské asociace zejména v oblasti mládeže - Grassroots

FAČR je s přibližně 350 tisíci členy suverénně největším sportovním spolkem v Česku, o rozvoj našeho milovaného sportu se stará zhruba 3500 klubů, které můžeme právem považovat za vlastní rodinné stříbro.

Maximální respekt a uznání si zaslouží každý, kdo se na jakékoliv - i té nejnižší - úrovni podílí na výchově mládežnických hráčů či rozvoje vlastního klubu jako takového. O to pyšnější jsme, pokud například ve Skalné u Chebu dělal první fotbalové krůčky Pavel Nedvěd, Milan Baroš ve valašských Viganticích a o několik dekád později například Adam Hložek v jihomoravských Ivančicích.   

FAČR se snaží svým klubům poskytovat nejlepší možný servis a podmínky pro to, aby se úroveň fotbalu ve všech jeho segmentech trvale zlepšovala, zejména při výchově a práci s dětmi dětí, které jsou budoucností našeho fotbalu.

V letošním roce proto spouští projekt CLUB DEVELOPMENT - Rozvoj klubu v oblasti Grassroots. Jde o segment, který je zcela zásadní pro každou fotbalovou asociaci z výše popsaných důvodů. Projekt CLUB DEVELOPMENT má za cíl přinést a na jednom místě (www.fotbal.cz) nabídnout ucelenou formou všechny zásadní informace pro kluby na všech úrovních.

Chceme usnadnit a ještě více zpřehlednit přístup k informacím, které se týkají například čerpání dotačních prostředků. Nabídnout seznam všech důležitých kontaktů od Grassroots trenérů mládeže na úrovni krajských či okresních fotbalových svazů a lektorů FAČR, zodpovědných za organizaci a vedení trenérských licencí zaměřených na dětský fotbal.

Projekt CLUB DEVELOPMENT přinese včasné informace o vzdělávacích konferencích, kurzech a seminářích či programech, věnovaných podpoře talentované mládeže. Stejně jako zásadní výstupy ze všech zmíněných platforem. A nabídne také přehledný hodnotící systém úrovně a kvality jednotlivých klubů, který zohledňuje počet hráčů, trenérů i úroveň jejich infrastruktury. Aby si každý mohl udělat představu, jak si který klub proti „konkurenci“ stojí.

Součástí projektu bude také metodický balíček s praktickými informacemi, který se již týkají tréninku a přípravy přímo na fotbalovém hřišti.

Půjde zkrátka o souhrnný servis pro všechny kluby ze strany FAČR, který má zjednodušit přístup k důležitým a zároveň praktickým informacím.

Petr Fousek
PŘEDSEDA FAČR