Bankovní účet subkomise DK FŽ FAČR
Číslo účtu: 1601116011/0600
Variabilní symbol: 50102
Specifický symbol: číslo oddílu

DK FŽ FAČR zasedá ve středu.