Vykonával tuto funkci v posledním cyklu u týmu ČR21 pro ME 2015, funkci kustoda u různých výběrů vykonává ve FAČR více než deset let