Vládní opatření omezují amatérský sport. Momentálně smí hráči trénovat jen individuálně, nebo ve dvojicích, s tím omezením, že na jednom sportovišti mohou být nejvýše dva, což je někde obtížné realizovat.

Fotbalová asociace České republiky využívá dlouhodobě tréninkový software XPS, který nejen v této době mladým akademikům velice pomáhá.

„Je to pro nás neskutečná pomoc. Nemůžeme hráče vést v tréninku napřímo, nemůžeme je korigovat přímo na hřišti. A právě toto nám alespoň z části kompenzuje XPS. Hráčům zadáváme kompletní tréninky a umožňuje nám to také zpětnou vazbu,“ říká Kamil Papuga, šéftrenér Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje sídlící v Ostravě a Karviné.

Je to jednoduché. Trenéři vloží cvičení do platformy XPS, k čemuž mohou využít animaci, statický nákres nebo video, a vše doplní slovním popisem. Hráč si v telefonu rozklikne cvičení na daný den a může začít trénovat.

 

„Tréninkový software XPS je pro nás obrovský přínos a myslím si, že i pro kluky. Otevřou si to totiž jednoduše v mobilech a mohou podle toho pracovat doma nebo venku, podle toho, v jaké fázi individuálního plánu jsou,“ myslí si Marek Hábl, šéftrenér Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina.

V XPS najdou hráči akademií kompletní tréninkovou jednotku. „Začínáme aktivací pohybového aparátu, následuje rozcvičení, samotný trénink, ať už silový, kondiční nebo dovednostní, a na závěr mají kluci zase fázi na to, aby organismus vrátili do klidu, tedy například strečinkovou kompenzaci,“ popisuje šéftrenér Papuga.

Při tréninku je velice důležitá zpětná vazba. I tu trenéři od hráčů dostanou. „Kluci se nám natočí na video nebo zašlou fotografii, jak dané cvičení nebo kompenzaci provádějí. My se jim k tomu následně vyjádříme. Dalším způsobem je konferenční hovor s celou tréninkovou skupinou. Pokud jde o běh, využíváme různé běžecké aplikace, a hráče tak máme pod dohledem,“ líčí Papuga přístup Ostravy a Karviné.

Hlavní trenér kategorie U15 v regionální akademii Kraje Vysočina Pavel Benda si všímá i oblíbenosti aplikace XPS u hráčů. Říká, že v covidové době se stala tato tréninková platforma pro akademiky naprostou nezbytností, protože komunikace přes sociální sítě byla nedostačující. „Pro kluky je to pozitivní věc. To, že trénují přes aplikaci, je pro ně z určitého úhlu pohledu profesionalizace. Aplikace jsou pro ně dnes navíc alfou a omegou žití, mobilní telefon je jejich denní chleba,“ uzavírá Benda.