Regionální fotbalové akademie Fotbalové asociace České republiky (RFA) přivítaly do rodiny dalšího člena. Memorandum o vzniku RFA Královéhradeckého kraje bylo podepsáno již v květnu, s novým školním rokem byla akademie oficiálně spuštěna.

„Pro nás to znamená splnění našich snů, dlouhodobě jsme se zavázali, že bychom chtěli mít v každém kraji jednu regionální akademii. Teď se nám podařilo otevřít další, a to v Hradci Králové. Jsem za to nesmírně rád, protože Hradec a celý kraj disponoval vždy dobrou mládeží. Přeju této nové akademii do jejího fungování hodně štěstí,“ uvedl při slavnostním otevření Karel Poborský, ředitel Oddělení elitní mládeže FAČR.

Oficiální otevření královéhradecké akademie proběhlo v areálu Základní školy Sever v Hradci Králové. Právě na této škole se budou mladí akademici vzdělávat a také sportovat. Denní režim mladých talentovaných hráčů v regionálních akademiích se z poloviny odehrává vždy na základních školách. Tam mají zajištěno i stravování, škola je napojena také na internát, kde jsou mladí akademici ubytovaní.

Otevření Regionální fotbalová akademie Královéhradeckého kraje

„Ředitel této školy nám vyšel maximálně vstříc. Máme internát, máme zajištěné stravování. Podmínky kolem sportovišť a školy jsou celkově vynikající. Máme kvalitní realizační tým. Královéhradecká je připravena jako všechny ostatní, splnila všechny požadavky,“ dodal Poborský, vedoucí Úseku akademií FAČR.

Na provozu regionálních fotbalových akademií se podílejí tři klíčové subjekty, kromě Fotbalové asociace České republiky je to ještě kraj a město. V případě již deváté RFA je to tedy město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.

Slavnostního otevření RFA Královéhradeckého kraje se zúčastnili kromě šéfa akademií Karla Poborského také Václav Andrejs, člen Výkonného výboru FAČR, primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek či náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Arnošt Štěpánek.

Součástí programu byla také vzorová tréninková jednotka nových hráčů fotbalové akademie kategorie U14 pod vedením jejich trenérů.

Přehled všech akademií FAČR:

  • RFA Plzeňského a Karlovarského kraje (Plzeň)
  • RFA Ústeckého kraje (Teplice)
  • RFA Jihočeského kraje (České Budějovice)
  • RFA Kraje Vysočina (Jihlava)
  • RFA Pardubického kraje (Pardubice)
  • RFA Jihomoravského kraje (Brno)
  • RFA Olomouckého kraje (Olomouc)
  • RFA Moravskoslezského kraje (Ostrava a Karviná)
  • RFA Královehradeckého kraje (Hradec Králové)