„Vytvořením podmínek a správného prostředí pro mládež udržíme krok se světem a také správné vztahy.“
Karel Poborský, výkonný ředitel RFA FAČR

Vize

Změna pohybové výchovy dětí v celé ČR, výběr a koncentrace hráčů s potenciálem pro vrcholový fotbal a jejich výchova v klíčovém období rozvoje za dohledu špičkových odborníků v odpovídajících podmínkách a prostředí - takový je smysl Fotbalových akademií FAČR.

Fungování Regionální akademie FAČR (RFA)

Regionální fotbalové akademie se od roku 2015 staly nástrojem a příkladem ke změně v pohybové a sportovní výchově dětí a především pak talentovaných hráčů pro vrcholový fotbal. Projekt v prvních dvou letech fungoval pro kategorie U14 a U15 pro 25 hráčů (maximálně 50 hráčů). Měl změnit nejen podmínky a tréninkový proces, ale i vztahy a nastavení hráčů, trenérů, učitelů, rodičů a lidí spolupracujících v daném kraji. To vše v zájmu sjednocení ideologie, zlepšení komunikace, sdílení informací a poznatků ve prospěch rozvoje hráče. Ve specifické části během jednoho týdne mají hráči 8 hodin rozmanité sportovní výuky, včetně gymnastiky, dynamické síly, core tréninku, úpolů, kompenzačních cvičení, atletické průpravy, individuální techniky, psychologie, stravování a taktické přípravy. Součástí je fyzioterapeutická a psychologická péče s velkým důrazem na vzdělání. Na projekt RFA od přelomu roku 2017/18 navazují Klubové fotbalové akademie (KFA) tak, aby byla zajištěna návaznost nejen do nižších ročníků, ale také do kategorie, která připravuje hráče pro profesionální soutěže. Akademie si dávají za cíl nejen návrat českého fotbalu mezi špičku Evropy, ale i formování charakteru lidí, kteří si do života ponesou pozitivní vztah ke sportu.