Regionální fotbalové akademie potřebují nejkvalitnější dostupné vybavení na všech úrovních – od tréninkových pomůcek přes zdravotnické potřeby až po technologie umožňující analýzu a sportovní progres.

Jednou z takových technologií je aplikace XPS network. Jedná se o profesionální software, který vznikl na základě potřeb a zkušeností pro řízení tréninků. Slouží trenérům, hráčům, ale i fyzioterapeutům k maximálnímu plánování celého tréninkového cyklu.

Umožňuje vytvářet tréninková cvičení, plány, měřit výsledky, sdílet znalosti a předávat tak zkušenosti od všech, kteří fotbalu rozumějí a systém využívají. Fotbalová asociace České republiky jej koncepčně začlenila do práce s mládeží na úrovni Regionálních fotbalových akademií i mládežnických reprezentací a dále jej rozšiřuje do celého fotbalového hnutí včetně těch nejmenších klubů.

„Systém XPS nám pomáhá v Regionálních fotbalových akademiích analyzovat celý pracovní proces. K využití je spousta věcí – od zdravotní stránky přes plánování a organizaci až po video analytiku, díky níž můžeme detailně pozorovat práci jednotlivců. Výsledky a vyhodnocení je pak navíc možné posílat do mobilní aplikace přímo danému hráči,“ vysvětluje Karel Poborský, vedoucí Úseku regionálních fotbalových akademií FAČR.

Díky tomuto nástroji je možné sdílet dosavadní znalosti a přispívat tak ke zvyšování úrovně tréninků a koncepce. Jelikož je software kompletně hotový, řada profesionálních klubů napříč sporty jej má odzkoušený a může se tak podílet na jeho dalším rozvoji. V Regionálních fotbalových akademiích XPS pomáhá ke zkvalitnění, zprofesionalizování a sjednocování tréninkových koncepcí.

V rámci unifikace došlo v kalendářním roce 2019 také k vytvoření jednotné metodiky kondičních testů pro všechny akademiky, jejímž cílem je využití výsledků v dlouhodobém kontextu ve prospěch hráčů. Do všech Regionálních fotbalových akademií zakoupila Fotbalová asociace České republiky telemetrické fotobuňky, které jsou využívány při testech na lineární akceleraci, agilitu, sílu, explozivitu dolních končetin a vytrvalost. Data z nich se mají shromažďovat a centralizovat tak, aby vznikla databáze, která v budoucnu umožní porovnání i s hráči z fotbalově vyspělých zemí.

Měření tělesného složení

Jelikož se v Regionálních fotbalových akademiích výrazně dbá i na stravovací režim, realizační týmy mají k dispozici diagnostické přístroje InBody 270. Jedná se o systém, který slouží k měření tělesného složení. Analyzuje množství tělesného tuku, množství svalové tkáně, hladinu útrobního tuku, hydrataci organismu, hladinu proteinů a minerálních látek či rozložení svalové hmoty a tělesného tuku v jednotlivých tělesných segmentech.

Měření přitom probíhá jen přibližně dvě minuty. Hráč se postaví na přístroj naboso, podobně jako u vážení na osobní váze. Pak uchopí madla, na nichž jsou připevněny elektrody. Výsledky měření se pak zobrazují fyzioterapeutům na počítači.

Pomocí pravidelného monitoringu na přístroji lze individuálně upravovat stravovací režim hráče s cílem dosáhnout vyváženosti v procentuálním poměru aktivní tělesné hmoty a procentuálního podílu tělesného tuku.

Tím se minimalizuje riziko výskytu svalových zranění i jiných zdravotních omezení hráče z důvodu dlouhodobých nevhodných stravovacích návyků. Současně lze pomocí této diagnostické metody individualizovat intenzitu tréninkové náplně hráče a zvyšovat tak jeho výkonnost.

Co se týče sportovního vybavení, oficiálním dodavatelem vybavení do Regionálních fotbalových akademií je společnost Puma, která je i oficiálním partnerem české fotbalové reprezentace. Ta do všech regionů dodává unifikované tréninkové i volnočasové oblečení či míče.