V zápasech proti sobě nastoupily týmy složené z hráčů podobného biologického věku.

„V Plzni jsme se sešli, abychom si v praxi vyzkoušeli fotbal hraný z pohledu biologického věku. Vytvořili jsme týmy složené z hráčů seřazených ne podle data narození, ale podle jejich aktuálního biologického věku. Obecně platí, že hráči stejného nebo podobného věku mívají často naprosto odlišné fyzické vlastnosti a tento projekt by to měl odbourat," říká ředitel Oddělení elitní mládeže FAČR a vedoucí Úseku akademií Karel Poborský.

Bio-banding je pro mnohé novým sportovním termínem, v zahraničí má ale již své pevné místo. „Bio-banding je koncept herního rozvoje, který poprvé vznikl v Anglii. Jeho cílem je rozřadit hráče dvou nebo tří ročníků nikoliv podle věku, ale podle toho, jak rychle nebo pomalu tito kluci biologicky zrají. Díky tomu se jim vytvoří ideální prostředí pro herní rozvoj," dodává kondiční trenér RFA Plzeňského kraje Václav Sýkora.

Výstupem projektu budou hodnoty, se kterými se bude dále pracovat. Zástupci RFA budou mít k dispozici objektivní data v podobě fitness hodnot jednotlivých hráčů a zároveň pak také subjektivní data, která získají od hráčů a trenérů na základě vyplnění Google dotazníků. „Hráči budou vyplňovat informace o tom, jaký měli ze zápasů pocit, jak se jim dařilo a také budou porovnávat tyto zápasy s těmi klasickými soutěžními. Trenéři budou popisovat herní prvky jednotlivých zápasů a také budou hodnotit pozitiva a negativa těchto soubojů hráčů se stejným biologickým věkem," dodává Václav Sýkora.

V rámci pilotního projektu bio-bandingových zápasů proti sobě nastoupily RFA Plzeňského a Pardubického kraje. Každá z akademií byla rozdělena na tři týmy, kde hlavním parametrem byl právě biologický věk jednotlivých hráčů. „Bereme to jako doplnění tréninkového procesu a jako alternativu k výkonnostní soutěži, která je jasně daná po ročnících. Bio-bandingové zápasy by měly sloužit především k zefektivnění a optimalizaci tréninků a dále také k rozvoji hráčů, především pak těch, co jsou pomalu zrající," uzavírá Václav Sýkora.

BIO-BANDING je proces dělení sportovců do skupin podle aktuální úrovně biologického zrání spíše než podle kalendářního věku. Pozitivně přispívá celostnímu rozvoji dospívajících hráčů fotbalu a umožňuje konkurenční spravedlnost tím, že zmenšuje rozdíly ve velikosti a fyzických parametrech dočasně daných rozdílem ve fyzické vyspělosti. V bio-bandingu se v jednom týmu mohou potkat předčasně, v čase i později dozrávající hráči. Pro každého z hráčů tak stejný zápas přináší rozdílné výzvy.

Rychleji dozrávající hráči

Zápasy bio-banding jsou pro dříve dospívající hráče více fyzicky náročné, než běžné zápasy a jsou v nich nuceni svůj styl hry přizpůsobit ve smyslu používání techniky, taktiky, týmové spolupráce a komunikace na úkor využívání fyzična, na které v běžných zápasech často spoléhají. Hráči zde musejí rychleji pracovat s míčem, zpracovávat informace a rozhodovat se rychleji a novými způsoby.

Pomaleji dozrávající hráči

Podle očekávání pro později dozrávající hráče je bio- banding méně fyzicky náročný. Výhody tito hráči spatřují ve větší šanci využít, předvést a rozvíjet technické, taktické a psychologické vlastnosti. Bio-banding jim umožňuje mít větší vliv na hru, přijmout pozici lídra týmu, mentorovat mladší spoluhráče a cítit se sebevědoměji. Zároveň však pociťují větší tlak a očekávání, když hrají proti mladším hráčům. Spolupráce a týmová komunikace i zde hrají větší roli než fyzický styl hry jednotlivých hráčů.

Dělení do skupin podle biologického věku je dalším z nástrojů rozvoje hráče fotbalu, a to zejména všude tam, kde rychlost, síla a výbušnost hrají významnou roli. Kromě zápasů jsou to např. cvičení 1v1, 2v2 atp. V neposlední řadě toto dělení umožňuje trenérům „jiný“ pohled na hráče a je tak důležitou součástí v procesu výběru hráče do týmu anebo naopak deselekce hráčů z týmu.