S projektem jsou provázány vybrané základní školy, kde hráči absolvují povinnou školní výuku. „Na školu klademe velký důraz, protože jsme si vědomi, že dětí, které se fotbalem mohou živit, je jen pár. A reprezentantů je ještě míň. Takže procento hráčů, kteří se fotbalem nebudou živit, je obrovské. Proto ten důraz,“ míní Karel Poborský, vedoucí Úseku RFA FAČR.

Výběr hráčů do kategorie U14 probíhá kontinuálně v průběhu předchozích dvou let před finálním rozhodnutím o vstupu do Regionální fotbalové akademie. Pod vedením šéftrenéra navštíví trenéři RFA během roku velké množství menších fotbalových klubů v regionu, popř. mohou pořádat výběrové fotbalové festivaly, kde dochází k vysoké koncentraci mladých hráčů ve věku 12 a 13 let na jednom místě.

V tomto období mohou sledovat až 250 hráčů. Nejčastější formou výběru je opakované pozorování herního výkonu v samotné hře, kdy základním kritériem je úroveň hráčské inteligence v herních situacích (rychlost a správnost taktického rozhodování spojené s pohybovým provedením).

Podpůrnou formou hodnocení hráče může být zařazení samostatných herních dovedností v tréninku a cvičení zaměřené na rychlost lokomoce a obratnost. Alternativou skautingu jednotlivých hráčů je možnost zúčastnit se otevřených regionálních tréninků, jejichž datum konání vypisují jednotlivé RFA na svých webových stránkách.

Finální výběr probíhá v kategorii U13 ve druhém pololetí fotbalové sezony, kdy Fotbalová asociace České republiky organizuje regionální fotbalové tréninky, během nichž se ti pohybově nejnadanější vzájemně konfrontují.

Následně jsou rodiče vybraných hráčů pozváni do jednotlivých RFA na seminář se zástupci FAČR, kteří je seznámí se strukturou a organizačními požadavky RFA.