• V období od 22. října 2020 včetně do 3. listopadu 2020 do 23:59 úplný zákaz fotbalových aktivit.