V souladu s článkem 6 odst. 3 FIFA Regulations on working with Intermediaries, jakož i příslušných ustanovení Zprostředkovatelského řádu, zveřejňuje FAČR konsolidované částky, které členské kluby účastnící se FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vyplatily nebo se zavázaly vyplatit v roce 2021 Registrovaným zprostředkovatelům.

Složka dokumentů