FAČR má v plánu v týdnu od 19.12.2016 do 23.12.2016 rozeslat klubům v souladu s Usnesením               VH FAČR ze dne 5.6.2015 (dále jen Usnesení) nevyčerpanou finanční podporu, která byla klubům připsána na jejich klubový podúčet dne 31.3.2016 a kterou kluby nestihly do 30.11.2016 zcela vyčerpat. Nezbytnou podmínkou pro zaslání nevyčerpané částky stanovenou v Usnesení je existence bankovního spojení klubu v IS FAČR v sekci O klubu. Aktuálně evidujeme 263 klubů, které mají obdržet nevyčerpanou finanční podporu, ale kterým ke dni 9. 12. 2016 bankovní spojení v IS FAČR chybělo. Z tohoto důvodu tedy připomínáme klubům uvedeným v příloze tohoto sdělení, aby si svoje bankovní spojení do IS doplnily do 18.12.2016, aby FAČR mohl nevyčerpané částky klubům převést na jejich bankovní účty. Pokud tak kluby v období po 9. 12. 2016 již učinily, nechť považují tuto výzvu za bezpředmětnou a za doplnění jim děkujeme.

Dovolujeme si požádat i kluby, které již mají bankovní spojení zadáno, aby toto spojení ověřily, zda je zadáno správně a úplně. Bankovní účet by měl být zadán ve formátu včetně lomítka a kódu banky za lomítkem, přičemž lomítko a kód banky následuje až po čísle účtu (nestojí tedy nikoli před číslem účtu) - čili např. 123456789/0100. Neuvádějte prosím do bankovního spojení žádné další poznámky například o názvu banky nebo VS, VS bude přidělen platbě automaticky a bude odpovídat ID, které bylo v rámci FAČR klubu přiděleno (bez případných písmen v ID, které nejsou pro VS validní). Nezaměňujte prosím ani lomítko za pomlčku nebo nulu za písmeno O, mezery před a za lomítkem prosím také neuvádějte.

FAČR ještě připomíná, že v souladu s Usnesením je částka zaslaná na jejich bankovní účet odpovídající nevyčerpané finanční podpoře zasílána klubům z vlastních zdrojů FAČR a jakožto taková nepodléhá v souladu s Usnesením z jejich strany vyúčtování.

 

Související dokumenty