Dne 19. 8. 2015 byly OFS seznámeny s postupem čerpání dotací týkající se projektu „FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“ – 10.000 Kč/klub.

Kluby zařazené do tohoto projektu se tedy již mohou v této záležitosti obracet na svůj místně příslušný OFS.