Sázkařská kauza týkající se ovlivňování utkání Juniorské ligy, FNL a poháru v letech 2012-2013 byla projednávána před okresním soudem ve Strakonicích, a v odvolacím řízení před krajským soudem v Českých Budějovicích. Disciplinární komise FAČR v reakci na obvinění členů FAČR v roce 2013 zahájila disciplinární řízení, nicméně do vynesení pravomocného rozsudku soudem nebylo možné tato disciplinární řízení rozhodnout. Soud v odvolacím řízení uložil na konci roku 2019 pravomocné rozsudky, jimiž potrestal všechny zúčastněné osoby trestem podmíněného odnětí svobody s odkladem a peněžitou pokutou.                                                                                              

Po zrušení Disciplinární komise FAČR připadla zahájená disciplinární řízení do působnosti Etické komise FAČR. Vést disciplinární řízení přitom bylo možné pouze se členem FAČR, z tohoto důvodu tak nebylo možné pokračovat v disciplinárním řízení s hráči, kteří v průběhu soudního procesu ukončili aktivní kariéru i své členství ve FAČR. To se týká i dosud aktivního hráče Davida Jablonského, který je registrovaný v polské asociaci, jehož případ byl tak předán Disciplinární komisi FIFA. Se zbývajícími hráči, kteří byli stále členy FAČR, Etická komise pokračovala v již zahájených řízeních, tři z těchto členů však v průběhu disciplinárního řízení neobnovili členství (Jan Kosak, Michal Halama a Jan Halama) a Etická komise FAČR tato řízení přerušila. Nicméně v případě obnovení členství těchto osob bude Etická komise FAČR v disciplinárním řízení pokračovat.

K rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a o trestu tak bylo přistoupeno ve třech zbývajících případech hráčů, kteří dosud aktivně hráli. Petr Hlaváček byl potrestán disciplinárním trestem zákazu závodní činnosti na 1 rok, Ondřej Bíro zákazem závodní činnosti na 3 roky a Lukáš Křeček zákazem závodní činnosti na 7 let. Etická komise vyšla ze soudem zjištěného skutkového stavu a výší uložených trestů dává jednoznačně najevo nastolený trend FAČR, podle kterého je ovlivňování utkání absolutně nepřípustné.

„Rozumím, že řízení může někomu připadat dlouhé. Částečnou vinu na tom nese nepřízeň okolností způsobených pandemií, ale i fakt, že rozhodovat o takto závažných přečinech a tím pádem i vysokých trestech nelze brát na lehkou váhu. V každém případě jsem rád, že v tomto ohledu jako Asociace postupujeme zodpovědně a pokračujeme v aktivní spolupráci s našimi zahraničními partnery, kteří se na rozkrývání podobných situací zabývají. Chce se mi věřit, že do budoucna nalezneme třeba i novou společnou platformu pro ještě užší spolupráci s orgány činnými v trestním řízení,“ dodává k aktuálnímu rozhodnutí Etické komise FAČR generální sekretář Asociace Jan Pauly.