• ovlivnění regulérnosti utkání FORTUNA:LIGY SK Slavia Praha – SK Sigma Olomouc hraného dne 27. 4. 2019;
  • opakovaného vyvíjení činnosti směřující ke zprostředkování vyplacení blíže nespecifikovaného peněžitého plnění ve prospěch pana Romana Berbra, jenž mělo sloužit jako úplatek za ovlivnění regulérnosti soutěže FORTUNA:LIGY v soutěžním ročníku 2018/2019 ve prospěch SK Slavia Praha. 

V obou případech mohlo k disciplinárnímu přečinu dojít ze strany pana Jana Nezmara, nicméně vzhledem k jeho pozici v rámci SK Slavia Praha – fotbal a.s. v době možného spáchání disciplinárního přečinu by tyto skutky byly přičitatelné též SK Slavia Praha – fotbal a.s. jako právnické osobě.