Rámcová smlouva byla uzavřena na čtyři roky (od 1. července 2024 do 30. června 2028) s oboustrannou opcí na další čtyři roky (do 30. června 2032). Smlouva je výsledkem více než ročního vyjednávání mezi vedením FAČR a vedením LFA a její schválení na obou stranách je zajištěním kontinuity po 30. červnu 2024 s dostatečným předstihem.

„Považuji smluvní uspořádání principiálně za nejspravedlivější variantu vztahu mezi fotbalovou asociací a profesionálním fotbalem, řada zemí takto pokročilou konstrukci nemá,“ zdůraznil Petr Fousek, předseda FAČR.

„Rozlosování Celostátních ligových soutěží, hrací model, hrací dny i začátky utkání jsou plně v kompetenci LFA. Stejně tak fungování disciplinární komise LFA. Licencování členských klubů první a druhé Ligy bude nadále provádět FAČR, v těchto parametrech se nová smlouva od té stávající, jejíž platnost vyprší 30. června 2024, nemění. Dochází pouze k dílčím upřesněním na základě praktických zkušeností z posledních let,“ prozradil Dušan Svoboda, předseda LFA a doplnil bližší informaci k nastavení finančních výnosů smlouvy.

„LFA bude přispívat FAČR každý rok částkou sedm miliónů korun, a k tomu pětiprocentním podílem z výnosu LFA z částky nad 250 miliónů korun za sezónu. Naopak liga získá podíl deset procent z úspěšných výsledků reprezentačního A-týmu v Lize národů a patnáctiprocentní z bonusu za postup na Euro a Mistrovství světa. To znamená, že z komerčního úspěchu LFA bude profitovat FAČR, a ze sportovního úspěchu seniorské fotbalové reprezentace bude profitovat LFA. V zájmu všech ligových klubů tak bude maximálně vycházet vstříc reprezentačním potřebám.“

„Toto finanční uspořádání je vzájemně motivační a zároveň je výrazem solidarity v oblastech, kde FAČR a LFA spolupracují,“ doplnil Petr Fousek.

Tisková konference FAČR a LFA (17. 3. 2023)

LFA bude nově organizačně zajišťovat Pohár FAČR, přičemž obsahově i marketingově pohár (nyní MOL Cup) zůstává soutěží FAČR.

V otázce Komise rozhodčích FAČR zůstává situace neměnná. Předsedu komise rozhodčích pro soutěže 1. a 2. ligy jmenuje Výkonný výbor FAČR po dohodě s LFA. Jednoho člena komise rozhodčích pro soutěže 1. a 2. ligy jmenuje a odvolává Výkonný výbor FAČR vždy pouze na návrh LFA.

V případě projektu VAR pokračuje model, kdy technické a technologické zabezpečení projektu VAR a jejich konkrétní řešení spadají do kompetence LFA. Personální, metodické, odborné, obsahové, normativní a pravidlové řízení a aplikace projektu spadá do kompetence FAČR. Tento bod je však předmětem samostatného memoranda mezi LFA a FAČR, které doprovází rámcovou smlouvu a upravuje všechny parametry problematiky VAR, včetně společného úsilí FAČR a LFA o další progres.

Obdobným způsobem, tj. doprovodným memorandem, je upravena i podpora talentované mládeže ve spolcích klubů LFA ze strany FAČR. O celkové koncepci talentované mládeže v celé ČR rozhoduje svými předpisy FAČR.

Oproti minulosti dochází k posílení role LFA při tvorbě předpisů vydávaných FAČR, kdy se FAČR nově zavazuje neodepřít bez vážného důvodu souhlas s návrhem LFA na změnu těch předpisů vydávaných FAČR, které mají přímý vztah k organizaci, řízení a zabezpečení profesionálních soutěží. LFA má rovněž nově zaručeného zástupce v Legislativní radě FAČR, což by melo přispět ke koordinaci různých pohledů na tvorbu legislativních předpisů a tím k jejich zkvalitnění.