Kromě tréninkové kompenzace, která se vyplácí v případech, kdy hráč uzavře profesionální smlouvu do svých 23 let, existuje také institut Solidarity payment. Částky z něj plynoucí se vyplácí nehledě na věk hráče vždy, když hráč přestoupí do zahraničí či mezi zahraničními kluby za jakoukoliv finanční kompenzaci mezi dvěma kluby.

Příkladem je FC Nový Bor, který za přestup svého odchovance Jana Krále z Hradce Králové do belgického Eupenu, inkasoval finanční kompenzaci ve výši cca 55 tisíc korun.

„O možnosti našeho nároku na finanční kompenzaci jsme se dozvěděli od kolegů z FK Varnsdorf. Spojili jsme se vzápětí s právním oddělením FAČR, které nám pomohlo celou věc - včetně urgencí - vyřídit. Rád bych touto cestou ocenil výbornou spolupráci s asociací. Kompenzace za přestup hráče pro náš klub znamená významnou částku, kterou v rámci klubu využijeme především na rozvoj fotbalové mládeže,“ uvedl Zdeněk Fakan, předseda FC Nový Bor.

V rámci interní kontroly se FAČR zaměřila na přestupy českých hráčů do zahraničí v posledních dvou letech, neboť právě po dvou letech se mezinárodní nároky před FIFA promlčují. Tímto způsobem bylo zjištěno, že může existovat přes 10 nevyplacených nároků za transfery hráčů, kteří přestupovali v tomto období za určitou částku do zahraničí či mezi zahraničními kluby.

Dalším krokem bylo zkontaktování oprávněného členského klubu. V drtivé většině případů FAČR zjistila, že kluby neobdržely částku, která jim dle předpisů FIFA náležela. S cílem získat pro tyto kluby peníze FAČR začala v koordinaci s dotčenými kluby podávat jednotlivě žádosti na FIFA, které se v posledních měsících začaly vracet úspěšně a pravomocně zpět. K dnešnímu dni FAČR takto pro kluby získala částku přesahující 325 000 Kč.

Od listopadu 2022 pak vešel v platnost tzv. FIFA Clearing house, který má za cíl odstranit informační asymetrii mezi kluby, které často o svém nároku nemají povědomí a v důsledku dvouleté promlčecí lhůty dojde k zániku předmětného nároku.

Nyní již tak celý proces běží automaticky a nestane se, že by některý z domácích klubů nedosáhl na svůj nárok. Nicméně pro přestupy a hostování, které se uskutečnily před 16. listopadem 2022 je stále nutné uplatnit nárok prostřednictvím žádosti v přestupové systému FIFA tak, jako bylo popsáno výše.

„Na místě je také vyzvat kluby, aby v případě, že jsou přesvědčeny o vzniku výše zmiňovaného nároku, FAČR s touto záležitostí neprodleně kontaktovaly. Všem klubům je nabídnuta bezplatná součinnost při přípravě a vyřizování žádosti. FAČR si na rozdíl od různých soukromých poskytovatelů či advokátních kanceláří neúčtuje procenta či jinou částku za zprostředkování a vymožení nároku. Po celou dobu řešení vzniklé situace je naopak klubům v rámci své servisní činnosti k dispozici,“ uvedl Michal Valtr, generální sekretář FAČR.