Ze strany klubů byla vnímána zásadní poptávka po zrychlení a zefektivnění celého systému, kdy doposud výpočet a vystavení tzv. platebních příkazů probíhal až v průběhu srpna po rozlosování všech soutěží. Nezřídka se tak stalo, že kluby obdržely částku za hráče, který byl již od 1. 7. v jiném klubu, až na přelomu srpna a září a měly tím na přestupovém trhu značně omezenou možnost na své hráčské ztráty reagovat.

Z tohoto důvodu FAČR poprvé letos přišla s tím, že částky za volné přestupy budou rozděleny do dvou splátek. První splátka je vypočítána na základě soutěží z minulého ročníku ponížená o jednu soutěž, aby se předešlo případným přeplatkům. Tato první splátka byla vystavena společně s přestupem k 1. 7. 2024 se splatností k 10. 7. 2024. Druhá splátka pak proběhne opět po rozlosování všech soutěží a bude už pouze doplatkem rozdílu mezi tabulkovou částkou a již uhrazenou první splátkou.

Současně připomínáme základní pravidla výpočtu volných přestupů tak, aby si každý klub byl jistý finální částkou, kterou má zaplatit nebo obdržet:

  • přestup má účinky k 1. 7. 2024;
  • výpočet se váže k soutěžnímu ročníku 2024/2025, proto je rozhodující soutěž, kterou mateřský i nový klub budou hrát v soutěžním ročníku 2024/2025;
  • ze stejného důvodu je rozhodující i věk hráče, který dovrší právě v soutěžním ročníku 2024/2025 (nikoliv tak nutně současný věk).

Veškeré částky (včetně mládežnických a ženských) tabulkového odstupného naleznete přímo v Přestupním řádu FAČR od § 22 dále nebo v tomto článku: ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů k volným přestupům nebo výši částek můžete kontaktovat vedoucího úseku přestupů Jiřího Hendricha na hendrich@fotbal.cz, případně se obrátit na e-mail domaciprestupy@fotbal.cz.

Závěrem reagujeme na častou situaci, kdy se klub zpozdí s úhradou z důvodu, že neví, kde najde daný platební příkaz. Každý kdo uskutečnil volný přestup do svého klubu tak najde platební příkaz k úhradě následujícím způsobem:

Návod k uhrazení:

V IS FAČR klikněte do hlavního menu FAKTURACE (vpravo nahoře) a poté v trojmenu Klubové podúčty, Faktury klubu a Platební příkazy rozklikněte volbu Platební příkazy. Po rozkliknutí uvidíte neuhrazené faktury.