Pravidlová komise FAČR předložila výkonnému výboru úpravu Pravidel fotbalu FAČR k výkladu pravidla 3 (Hráči), článek 3.3:

„Zraní-li se ještě před utkáním hráč družstva, doplní družstvo počet hráčů některým z nahlášených náhradníků a současně smí doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Zraněný hráč odstraněný ze základní sestavy nemůže již v utkání nastoupit ani nemůže být uveden v Zápise o utkání jako náhradník. Zraní-li se ještě před utkáním některý z náhradníků, může družstvo doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Provedené změny je nutno zaznamenat v ZoU ještě před zahájením hry, případně o poločasové přestávce.“

Pravidla fotbalu FIFA popsanou situaci neřeší. FIFA i UEFA ji upřesňují pouze v pokynech pro konkrétní soutěže.

FAČR zpřesněním reagovala na nedávnou situaci z 8. kola FORTUNA:LIGY mezi Bohemians Praha 1905 a FC Baník Ostrava. Hostující hráč Abdullahi Tanko vypadl kvůli zranění ze základní sestavy, ale následně se jako náhradník podílel asistencí na vyrovnávacím gólu. Asociace proto výklad pravidla upřesňuje, aby byl jednoznačný, přestože doposud žádné problémy stávající výklad nepřinášel.

Výkonný výbor FAČR schválil úpravu ve čtvrtek formou per rollam, tedy hlasováním na dálku. Úprava výkladu pravidla platí s okamžitou platností.