Tak zvané otevírání obálek proběhlo v úterý 9. dubna za účasti pověřených zástupců FAČR (předseda Petr Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, generální sekretář Martin Procházka a finanční ředitel Michal Šembera) a poradenské společnosti Deloitte.

„Nabídka od AC Sparta Praha splňuje veškeré podmínky a náležitosti, které byly vypsány a požadovány. S podrobnostmi této nabídky bude na svém nejbližším řádném zasedání seznámen Výkonný výbor FAČR, který rozhodne o dalším postupu, popsal předseda FAČR Petr Fousek.

Cílem soutěže bylo získat návrh řešení, které zachová sportovní využití areálu a zároveň do budoucna zajistí pravidelný finanční příjem pro FAČR.

Její vypsání vychází z usnesení poslední Valné hromady FAČR z června 2023, která pověřila Výkonný výbor FAČR detailněji rozpracovat sportovní varianty budoucího využití areálu stadionu Evžena Rošického ve vlastnictví FAČR (fotbalový stadion, tréninkové centrum nebo směna za účelem realizace některé z předchozích variant) a předložit na následující valné hromadě konečný návrh konkrétního využití (podrobnosti o vypsané soutěži).

„Součástí usnesení bylo i jednání s AC Sparta Praha, které průběžně probíhalo. Forma veřejné soutěže byla zvolena proto, že se jedná o významný majetek FAČR a asociace chtěla stanovit přesné, transparentní a hospodárné mantinely, v nichž se soutěž pohybuje po právní i ekonomické stránce,“ dodal předseda asociace Petr Fousek.