„Chtěl bych v tomto směru vyzdvihnout a poděkovat za práci nejen našim obhájcům, kteří prokázali, že asociace jako taková v dotačních řízeních postupovala v souladu se zákony, ale také zmocněnci FAČR v této věci, kterým byl s naším příchodem do čela asociace jmenován 1. místopředseda FAČR Jiří Šidliák. Věřím, že toto rozhodnutí uklidní mimo jiné i částečně mnohdy zbytečně rozbouřené vody českého sportu, kde by se mělo v první řadě myslet vždy na sportovní stránku naší práce,“ říká předseda FAČR Petr Fousek.

FAČR se rozhodla, že prvoinstanční rozhodnutí soudu směrem k jiným subjektům (ČUS) či fyzickým osobám, nebude nijak konkrétně komentovat, protože respektuje svrchované právo na odvolací proces.

„Jsme rádi, že spravedlnost byla v tomto směru naplněna a právnická osoba FAČR byla shledána nevinnou, byť zatím pouze nepravomocně. Zároveň je potřeba říct, že s příchodem nového vedení FAČR po červnové valné hromadě jsme maximálně zefektivnili chod Revizní a kontrolní komise, Etické komise, dbali na maximální uplatňování Criminal compliance programu ale i všech dalších mechanismů, které mají v tomto duchu dohlížet na kontrolu a maximální transparentnost nejen všech finančních procesů, tak aby se nikdy podobná situace v českém fotbale již nemohla opakovat,“ konstatuje 1. místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

FAČR nejen v tomto řízení, ale i ve všech obdobných případech, poskytuje orgánům činným v trestním řízení maximální součinnost a stejně tak bude postupovat i nadále.