Zájemci mohou své záměry předkládat po dobu dvou měsíců, poté asociace vyhodnotí konkrétní nabídky. Forma veřejné soutěže byla zvolena proto, že se jedná o významný majetek FAČR, se kterým je nutné naložit naprosto transparentně a hospodárně po právní i ekonomické stránce.

Možnost prohlídky rozšířilo doplnění podmínek, které je ke stažení pod článkem.

Soutěž vychází z usnesení poslední Valné hromady FAČR z června 2023, která pověřila Výkonný výbor FAČR detailněji rozpracovat sportovní varianty budoucího využití areálu stadionu Evžena Rošického ve vlastnictví FAČR a předložit na následující valné hromadě konečný návrh konkrétního využití. V období 2021 až 2022 asociace posuzovala i nesportovní varianty, například prodej, ale ty byly v roce 2023 rozhodnutím valné hromady zamítnuty.

Tisková konference FAČR (14. 2. 2024)

Cílem soutěže je získat nejlepší návrh řešení využití areálu Strahov, který bude dle kritérií stanovených v soutěžních podmínkách vyhodnocen jako nejvýhodnější pro FAČR. Nabízená řešení mají do budoucna zajistit pravidelný finanční příjem pro FAČR ve variantách sportovního využití areálu. 

„Projektem využití areálu Strahov se toto vedení FAČR zabývá permanentně od června 2021. Po vyřešení předchozích fází je vyhlášení soutěže zásadním mezníkem ve vývoji projektu a konkrétním krokem k naplnění usnesení valné hromady tak, aby asociace měla zajištěný stabilní příjem, ale i sportovní infrastrukturu,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

FAČR ve spolupráci s renomovanou poradenskou společností Deloitte nastavila parametry soutěže, přičemž bude porovnávat nabídky na následující varianty rozvoje lokality:

  • fotbalový stadion
  • tréninkové centrum
  • směna za účelem realizace některé z předchozích variant

Poslední varianta znamená, že pokud zájemce nabídne vhodnou lokalitu v širším perimetru Prahy k realizaci jedné z uvedených variant, je FAČR připravena ke směně pozemků v takové lokalitě za pozemky na Strahově. Vhodnost případné nové lokality pro realizaci záměru bude ohodnocena dle předem stanovených parametrů, zejména z hlediska dopravní dostupnosti.

Součástí naplnění usnesení Valné hromady FAČR z roku 2023 je i jednání mezi FAČR a AC Sparta Praha o variantě „stadion“, která probíhají od loňského roku až do současnosti. AC Sparta Praha jasně signalizovala zájem se do soutěže přihlásit s tím, že vnímá nutnost transparentního postupu zvoleného FAČR.

Podstatou zamýšlené spolupráce s vítězem soutěže pak není prodej pozemků, nýbrž zřízení tzv. práva stavby v jeho prospěch, kdy FAČR po dobu trvání práva stavby nadále zůstane vlastníkem pozemků. Zájemce bude na těchto pozemcích oprávněn realizovat vítězný záměr a vybudovanou infrastrukturu provozovat, přičemž za toto právo bude FAČR hradit pravidelnou odměnu, tzv. stavební plat. Po uplynutí doby trvání práva stavby, která je stanovena na 30 let, budou pozemky převedeny bezúplatně na zájemce. Současně bude mít FAČR právo vybudovanou infrastrukturu využívat v předem stanoveném smluvním rozsahu pro své potřeby.

Fotbalový stadion či tréninkové centrum by měly být realizovány s ohledem na požadované standardy definované ze strany FAČR. Ty zohledňují jak parametry FIFA a UEFA pro výstavbu fotbalové infrastruktury, tak zcela konkrétní potřeby FAČR.

Mimo období, kdy bude infrastrukturu využívat FAČR, tj. typicky mimo termíny reprezentačních srazů, utkání a tréninků či dalších akcí asociace, bude zcela na uvážení zájemce, jak bude stadion či tréninkové centrum využívat. 

Veškeré dokumenty v rámci soutěže najdete ZDE.

Složka dokumentů